Geestelijke Gezondheid

Lin Li
About the Author

Lin Li is a PhD candidate at the School of Medical Science, Örebro University in Grythyttan (Sweden) and works on the long-term influences of ADHD on nutrition and life-style factors.


1) Definitie

Geestelijke of mentale gezondheid is de mate van psychisch welzijn of de afwezigheid van psychische aandoeningen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [1] is geestelijke gezondheid het gevoel van welzijn van een individu, het vermogen om diens eigen emoties te herkennen, uit te drukken en aan te passen, en om zich in te leven in anderen. Geestelijke gezondheid is ook het vermogen om met ongunstige levensgebeurtenissen om te gaan.

2)Beschrijving

Geestelijke gezondheid en psychische aandoeningen

Geestelijke gezondheid is een integraal en essentieel onderdeel van onze gezondheid. Er is geen gezondheid zonder geestelijke gezondheid. Mensen kunnen verschillende soorten psychische problemen ervaren. Deze problemen kunnen leiden tot wanordelijk of onrustig denken, onstabiele stemmingswisselingen en grillig of onvoorspelbaar gedrag. Er zijn veel verschillende categorieën van psychische stoornissen en veel verschillende facetten van menselijk gedrag en persoonlijkheid die verstoord kunnen raken. In de psychiatrie worden deze aandoeningen onderverdeeld in verschillende categorieën waaronder 1) angststoornis, 2) gedragsstoornis, 3) eetstoornis, 4) stoornis in middelengebruik, 5) stemmingsstoornis, 6) obsessief-compulsieve stoornis, 7) persoonlijkheidsstoornis, 8) psychotische stoornis, 9) suïcidaal gedrag, en 10) trauma en stress-gerelateerde stoornis [2].

Welke factoren beïnvloeden het ontwikkelen van psychische aandoeningen?

Over het algemeen wordt aangenomen dat psychische aandoeningen complexe oorzaken hebben die een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren met zich meebrengen. Hoewel we heel veel nog niet weten over hoe een psychische aandoening ontstaat, zijn er verschillende factoren in verband gebracht met geestelijke gezondheid:

Genetische factoren: De meeste psychische stoornissen zijn erfelijk. De geschatte erfelijkheidsgraad voor bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme is bijvoorbeeld hoger dan 80%. Dat betekent dat het hebben van een naast familielid dat lijdt aan een psychische aandoening tot nu toe de grootste bekende risicofactor is voor het krijgen van een bepaalde psychische aandoeningen. Maar let op: dit betekent niet dat als je een familielid hebt met een psychische aandoening, je 80% kans hebt om ook de aandoening te hebben. In plaats daarvan betekent dit percentage dat als u ook de psychische aandoening heeft, dit voor 80% te wijten is aan gedeelde genetica, en voor 20% aan andere factoren.

Sociaaleconomische factoren: Sociaaleconomische omstandigheden kunnen ook de geestelijke gezondheid beïnvloeden, zowel positief als negatief. Sociaaleconomische factoren zijn onder meer etniciteit, geslacht, leeftijd, inkomensniveau, opleidingsniveau en geografische locatie. Andere sociale omstandigheden zijn bijvoorbeeld interpersoonlijke, gezins- en gemeenschapsdynamiek, huisvestingskwaliteit, sociale steun, werkgelegenheidskansen en werk- en schoolomstandigheden.

Andere factoren: naast genetische en sociaaleconomische factoren kunnen ook gebeurtenissen tijdens of na de zwangerschap, negatieve ervaringen of trauma in de kindertijd, giftige stoffen, en levensstijl (inclusief dieet) van invloed zijn op geestelijke gezondheid.

Voeding, levensstijl en geestelijke gezondheid

Psychische aandoeningen woorden meestal behandeld met medicijnen gecombineerd met psychotherapie. Helaas hebben voorgeschreven medicijnen vaak ongewenste bijwerkingen, of zijn ze niet voldoende effectief. Daarom blijven onderzoekers en clinici zoeken naar alternatieven. Een van deze alternatieven is om ook voeding en levensstijl te beïnvloeden, omdat er is aangetoond dat er een verband is tussen slechte voeding en psychische aandoeningen. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan naar of voedingssupplementen of dieet-interventies van belang kunnen zijn bij de behandeling van psychische aandoeningen. Onlangs is ’s werelds grootste overzichtsartikel gepubliceerd waarbij 33 eerder gepubliceerde meta-analyses van onderzoek naar de effecten van voedingssupplementen op psychische aandoeningen werden samengebracht [3]. Deze studies samen bevatten gegevens van 10,951 personen. De onderzoekers ontdekten dat bepaalde voedingssupplementen een effectieve aanvullende behandeling kunnen zijn voor sommigen aandoeningen. Dit belangrijke bewijs suggereert dat het gericht aanvullen van voedingsstoffen, in de vorm van voedsel of voedingssupplementen, kan helpen om de effectiviteit van conventionele behandelmethoden te verbeteren.