Hva er sammenhengen mellom tarmflora, kosthold, trening og hjernehelse?

eat_visual-aside_about

Vi er en EU-finansiert medisinsk forskningsgruppe som studerer sammenhengen mellom tarmens mikrobiota, kosthold og trening for å kunne lage ernærings- og livsstilsanbefalinger for god hjernehelse.

Tidligere forskning har vist at ernæring har en betydelig innvirkning på atferd som impulsivitet og tvangstrekk. Vi er derfor interessert i å studere hvordan ulike deler av kostholdet (inkludert sukker, fett og proteininnhold, vitamin- og mineraltilskudd, tilsetningsstoffer og probiotika) og livsstilsfaktorer (inkludert trening) påvirker folks generelle helse, hjernefunksjon og atferd. Spesielt ønsker vi å identifisere kosthold- og livsstilsfaktorer som kan hindre utvikling av impulsiv og tvangsmessig atferd gjennom hele livsløpet.

Dette vil gjøre det mulig for oss å bedre forstå hvordan impulsiv og tvangsmessig atferd reguleres av hjernen via påvirkning fra tarmen (mikrobiota og deres metabolske effekter).

Vi har som mål å fremme kunnskap som kan motvirke utvikling av impulsivitet og tvangsatferd ved å formidle forskningsbasert informasjon om god helserelatert atferd til familier, klinikere, beslutningstakere og allmennheten.