HJERNE-TARM AKSEN: SAMMENHENGEN MELLOM SUNT KOSTHOLD OG PSYKISK HELSE


Vi ønsker også å forstå hvordan mat eller kosthold kan påvirke hjernefunksjonen og psykisk helse, og studerer derfor tarm-hjerne aksen.

Tarmen og hjernen er knyttet sammen og kommuniserer med hverandre i det som kalles tarm-hjerne aksen.  Denne kommunikasjonen inkluderer informasjon om alt fra infeksjoner og kvalme, til humør og stress. Tarmbakterier (kalt tarmens mikrobiom) har nylig blitt identifisert som mulige viktige bidragsytere til tarm-hjerne aksen, som igjen kan påvirke adferd og psykisk helse.

Dette er relevant av to grunner:

Tarmens mikrobiom produserer stoffer slik som essensielle aminosyrer. Disse kan muligens påvirke hjernen direkte og  mikrobiomets struktur og funksjon er avhengig av maten vi spiser.

Dersom vi kan identifisere og modifisere mikrobiomets struktur ved hjelp av kostholdet, kan vi i prinsippet endre hvordan hjernen vår fungerer. I Eat2beNICE undersøker vi hvordan dette virker.