By: Elena Koch

Trening

1) DefinisjonFysisk trening (f.eks løping eller sykling) er en type fysisk aktivitet som gjør at skjelettmuskulaturen beveger seg på en målrettet og strukturert måte, der målet er bedre fysisk form eller helsegevinst.  [1]. 2) Beskrivelse “Fysisk aktivitet” og “idrett” er to begreper som er knyttet til fysisk trening. Fysisk aktivitet er bevegelse som skapes av skjelettmuskulaturen og medfører energiforbruk. Eksempler på fysisk aktivitet er husarbeid, trappegåing eller gange. En annen for fysisk aktivitet er å drive med idrett, som f.eks basketball eller fotball. Idrett er en strukturert form for fysisk aktivitet med forhåndsbestemte regler der målet er å konkurrere med...

By: Annick Huberts-Bosch

Eliminasjonsdietten

Målet med eliminasjonsdietten er å redusere symptomer på ADHD og emosjonell dysregulering ved å utelate spesifikke matvarer. Du trenger å bli veiledet av en kostholdsekspert for å følge en slik diett. Han eller hun vil informere deg om hvilke matvarer som er en del av dietten, samt gi råd om måltidsplanlegging og oppskrifter. Dietten har to faser. I den første fasen, elimineringsfasen, følger barna en bestemt diett. Denne dietten utelater matvarer som er kjent for å gi matvareallergi eller matvareintoleranse, og sukkerinntaket er begrenset. Den andre fasen, reintroduksjonsfasen, kan vare i opp til ett år og består av fire ulike...

By: Carolina Ramos

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse og den viktigste årsaken til uførhet på verdensbasis [1]. Det er den hyppigste og mest ødeleggende tilbakevendende stress-relaterte lidelsen som har stor innvirkning på livskvaliteten til de som er rammet [2]. Alvorlig depresjon rammer 4.4% av jordens befolkning, tilsvarende 322 millioner mennesker [WHO] Symptomene inkluderer nedstemthet, anhedoni (manglende evne til å føle glede), irritabilitet, konsentrasjonsvansker, endringer i matlyst og søvn [3]. Depresjon er også assosiert med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse, reduksjon i kognitive evner, økt selvmordsrisiko og økt dødelighet [4].   Ifølge en mye brukt teori har depressive symptomer sammenheng med redusert nivå av nevrotransmittere...

By: Dr. Daan van Rooij

Tvang

1)Definisjon Tvangsmessig adferd er trangen til å gjøre noe du egentlig ikke vil gjøre, eller som ikke gir deg mening eller glede. Ofte vil slik adferd bestå i å gjøre den samme handlingen mange ganger, selv om en er klar over at oppførselen hverken er nyttig eller rasjonell. 2)Beskrivelse Vi snakker om tvang eller tvangsmessig adferd når noen føler behov for å gjøre noe som de egentlig ikke har lyst til å gjøre, eller gjøre noe som ikke gir mening eller glede. Ofte vil slik adferd bestå i å gjøre den samme handlingen mange ganger, selv om en er klar...

By: Dr. Jeanette Mostert

Hjernehelse

1) Definisjon Hjernehelse er et uttrykk for hvor godt hjernen fungerer, men brukes også som et synonym på mental helse. Hjernehelse kan undersøkes på flere måter. En vanlig metode er å undersøke adferd, slik som evnen til å mestre normale livssituasjoner. En annen metode er å løse oppgaver på data. Magnetresonanstomografi (MR) eller elektroencefalografi (EEG) brukes noen ganger til å undersøke hjernehelsen, men bare i spesielle situasjoner som når det er mistanke om epilepsi, hjernekreft eller stort tap av nerveceller. 2) BeskrivelseHva er hjernehelse?Hvordan vet du om noen har god hjernehelse? Dette er ikke et enkelt spørsmål å svare på...

By: Lin Li

NÆRING OG MENTAL HELSE

1) DefinisjonMental helse er graden av psykologisk velvære eller fravær av psykisk lidelse. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) [1], er psykisk helse «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.” 2) Beskrivelse Psykisk helse og psykisk sykdom Psykisk helse er en integrert og viktig del av helsen. Det er ingen helse uten psykisk helse. Eksempel på symptomer knyttet til psykiske helseproblemer er forvirret tankegang, mye grubling, hyppige humørsvingninger og uberegnelig eller uforutsigbar adferd. Det...

Image by Laura Montagnani from Pixabay By: Dr. Karina Rosales Ortiz

Anti-inflammatorisk mat

Anti-inflammatorisk mat motvirker betennelse i kroppen. Denne typen mat anses derfor som gunstig for helsen din, inkludert den mentale helsen. Kroppens immunsystem reagerer med betennelse mot ytre faktorer som kan være skadelige for helsen din. Dersom immunsystemet setter i gang en betennelsesreaksjon vil noen molekyler, kalt cytokiner, aktiveres for å nøytralisere eller unngå skade. Er betennelse farlig for deg? Hva gjør den? Betennelse er i utgangspunktet en bra ting, siden formålet er å beskytte kroppen din. I noen tilfeller, når den varer for lenge, over år, kan betennelsen gi helseskadelige effekter. Spesielt kan den aktive transporten av cytokiner til hjernen...

By: Dr. Noèlia Fernàndez Castillo

Aggresjon

1) Definisjon Aggresjon er en atferd som innebærer et angrep eller en provokasjon og kan være enten fysisk eller verbal. Det er et atferdstrekk som er bevart gjennom evolusjonen og finnes hos alle pattedyr siden det er viktig for overlevelse. Det har fordeler for overlevelse og ved pardannelse, men det kan føre til skade for andre og til og med død. Aggressiv atferd har fordeler og ulemper, og både høyt og lavt nivå av aggresjon er skadelig for overlevelse. 2) Beskrivelse Menneskelig aggressiv atferd er vanligvis klassifisert i reaktiv og proaktiv aggresjon. Reaktiv aggresjon: følelsesmessig reaksjon til en trussel eller...

SUNT KOSTHOLD OG FYSISK HELSE

Kostholdet ditt bidrar til å øke eller redusere risikoen for å utvikle kroniske sykdommer som fedme, hjertesykdom, høyt blodtrykk, beinskjørhet og noen former for kreft. Sykdommer forbundet med livsstil kalles for «livsstilssykdommer», og er knyttet til en usunn livsstil med høyt inntak av prosessert mat og usunt fett, for mye alkohol og nikotin, og for lite frukt og grønnsaker. Sunne matvaner og riktig bruk av kosttilskudd bidrar til bedre helse og lengre levetid.  The European Food Information Council (EUFIC) har utviklet kostholdsråd som brukes i mange europeiske land. Rådene er tilpasset til hvert enkelt land, som matkulturen og tilgangen til...

MATVAREBASERTE KOSTRÅD

Så å si alle europeiske kostholdsråd har en lignende type inndeling for å lette forståelsen av kostrådene. Dette eksempelet er fra Helles: matvarepyramiden for middelhavskosthold: Grønnsaker: Spis ulike typer grønne bladgrønnsaker. Det anbefales begrenset inntak av poteter. Poteter inneholder lett nedbrytbar stivelse og vil gi svingninger i blodsukkeret på linje med raffinerte kornprodukter og søtsaker. På kort sikt vil disse svingningene bidra til sultfølelse og overspising, og på lang sikt føre til vektøkning, diabetes type 2, hjertesykdom og andre kroniske sykdommer.  Frukt: spis frukt med ulike farger hver dag. Fullkorn: spis fullkornsprodukter (havremel, fullkornbrød, brun ris). Bearbeidede kornprodukter vil ha...