HVORDAN ERNÆRING OG LIVSSTIL PÅVIRKER ADFERDEN


Alle er kjent med uttrykket: «Vi er hva vi spiser».  Vi vet f.eks. at sunn og usunn mat påvirker risikoen for å utvikle fedme, diabetes eller kardiovaskulær sykdom. Ut ifra medisinsk kunnskap vet vi ganske mye om hvordan dette fungerer.

Hva om vi forteller deg at det vi spiser også kan påvirke hjernen? Når det gjelder hjernen, er vi ikke så sikker på hvordan dette fungerer. Vi har kunnskaper om at ulike næringsstoffer kan påvirke adferd, som f.eks. impulsiv adferd eller tvangsadferd. Næringsstoffer kan ha både skadelige og beskyttende effekter. Likevel er det er ennå ikke klart om spesifikke (men vanlige) kostholdsintervensjoner faktisk virker, eller hvor stor virkningen er. Spørsmålet er: Kan vi ved å endre kostholdet og livsstilen forbedre hjernefunksjonen eller den psykiske helsen?