IMPULSIVITEIT EN COMPULSIVITEIT


Het onderzoek van Eat2beNICE richt zich op impulsiviteit en compulsiviteit. Impulsiviteit is “het handelen vanuit opwelling, in plaats van weloverwogen plannen” [67]. Je kunt hier meer lezen over impulsiviteit. Compulsiviteit is “het uitvoeren van dwanghandelingen, die vaak veroorzaakt worden door angstige gedachten en ideeën, die iemand niet meer loslaten” [8]. Je kunt hier meer lezen over compulsiviteit.

Impulsiviteit en compulsiviteit komen voor bij verschillende psychische aandoeningen, waaronder ADHD, bipolaire stoornis, middelenmisbruik, eetstoornis, obsessief-compulsieve stoornis en autisme. Wanneer iemand veel impulsief en compulsief gedrag vertoont, dan kan dit erg schadelijk zijn, aangezien dit gedrag het risico op misdaad, letsel en sterfte vergroot [5].

Hoewel impulsiviteit en compulsiviteit heel verschillend lijken, delen ze een basis van “gebrek aan controle”. Er wordt aangenomen dat vergelijkbare mechanismen in het brein ervoor zorgen dat ons gedrag niet geremd wordt [9]. We weten echter nog heel weinig over hoe we impulsiviteit en compulsiviteit kunnen verminderen of hoe we mensen kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van hun eigen gedrag. Daarom onderzoeken we in het Eat2beNICE onderzoeksconsortium de rol van voeding, sociaaleconomische status en genetica bij het ontwikkelen – en voorkomen – van impulsiviteits- en compulsiviteitsproblemen.