IMPULSIIVSUS JA KOMPULSIIVSUS


Eat2beNICE projekti raames tehtud uuringud keskenduvad impulsiivsusele ja kompulsiivsusele. Mitteadaptiivne või kontrollimatu impulsiivsus ja kompulsiivsus on osised mitmes vaimse tervise häires, nagu näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire, bipolaarne häire, sõltuvusainete kuritarvitamine, söömishäire, obsessiiv-kompulsiivne häire ja autism. Kõrge impulsiivsus ja kompulsiivsus võivad olla väga kahjulikud seetõttu, et suurendavad kuritegevuse, vigastuste ja suremuse riski (5).
Impulsiivsust defineeritakse kui kalduvust tegutseda kiiresti ja etteennustamatult ning tagajärgede pärast muretsemata (67). Impulsiivsusest saad lugeda rohkem siit. Kompulsiivsuseks nimetatakse „korduvat ja funktsionaalselt kahjustavat avalikku või varjatud käitumist, millel puudub adaptiivne funktsioon ja mida sooritatakse harjumuspärasel või stereotüüpsel moel vastavalt rigiidsetele reeglitele või tajutud negatiivsete tagajärgede vältimiseks“ (8). Kompulsiivsusest saab rohkem lugeda siit.
Kuigi esmapilgul tunduvad impulsiivsus ja kompulsiivsus olevat midagi väga erinevat, on nende ühiseks jooneks „kontrolli puudumine“ ning arvatakse, et neil on ühised neuronaalsed mehhanismid, mis hõlmavad düsfunktsionaalset mõtete ja käitumiste pidurdamist (9). Teame praegu üsna vähe sellest, kuidas vähendada impulsiivsust ja kompulsiivsust või kaitsta inimesi nende joonte süvenemise eest. Seepärast uurime Eat2beNICE projektiga toitumise, sotsiaalmajandusliku seisundi ja geenide rolli impulsiivsuse ja kompulsiivsusega seotud probleemide arenemisel ja ennetamisel.