MENTÁLIS BETEGSÉG VAGY MENTÁLIS ZAVAR – MI EZ?


Amennyiben a mentális egészséggel kapcsolatos problémák jelentős distresszt, vagy károsodást okoznak egy egyénnek, mentális betegségről, vagy mentális zavarról beszélünk. Csakúgy, mint bármely más betegség esetén, a mentális zavarral küzdőnek is orvoshoz szükséges fordulnia.

A mentális zavarokat különböző kategóriákra bontjuk, a megjelenő viselkedéses, és emocionális tünetek alapján.

  1. Szorongásos zavarok
  2. Viselkedészavarok
  3. Táplálkozási- és evészavarok
  4. Szerhasználati zavarok
  5. Hangulatzavarok
  6. Kényszeres és kapcsolódó zavarok
  7. Személyiségzavarok
  8. Pszichotikus zavarok
  9. Szuicid magatartás
  10. Traumával és stresszorral összefüggő zavarok

A mentális betegség kialakulásában számos faktor szerepet játszhat, beleértve biológiai, genetikai tényezőket, pszichés hatásokat (pl. traumatikus élmény, gyermekkori hatások), illetve szociális tényezőket (pl. társadalmi-gazdasági helyzet, környezeti feltétele).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a mentális betegségek aránya növekszik, terhet ró az egészségre, és jelentős társadalmi, emberi jogi, valamint gazdasági következményekkel jár a világ minden országában. Egyelőre nem teljesen világos, hogy ezen adatok alakulása a pontosabb azonosításnak és diagnózis felállításnak köszönhető-e, vagy a környezeti, genetikai változásoknak, az öregedő társadalomnak és a várható élettartam változásának, vagy gazdasági, politikai stressz játszik-e közre benne.