MIKRONÆRINGSSTOFFER

Dr. Mirjam Bloemendaal
About the Author

Mirjam Bloemendaal, is a neuropsychologist by training and obtained a Ph.D. in cognitive neuroimaging by studying cognitive aging using pharmacological and nutritional interventions. She is interested in the effect of physiological processes on mental health and behavioral performance.


1) Definisjon

Mikronæringsstoffer er små partikler som blant annet vitaminer og mineraler. De er helt nødvendige for mange kroppsfunksjoner, og mangel på mikronæringsstoffer kan føre til ulike sykdommer. Mens noen mikronæringsstoffer også produseres i kroppen din, må de fleste tas inn gjennom kostholdet for å oppnå tilstrekkelige mengder. Et sunt, variert kosthold er den beste måten å sikre at du får i deg tilstrekkelige mengder av disse næringsstoffene.

2) Beskrivelse

Mikronæringsstoffer er små partikler som hovedsakelig stammer fra maten din, og som er nødvendige for at kroppen din skal fungere sunt for å overleve, vokse og reprodusere. Eksempler på mikronæringsstoffer er vitaminer som A, B, C, D, E og K, mineraler som kalsium og magnesium, og sporstoffer (mineraler som trengs i mindre mengder) som jod, jern og sink. I motsetning til makronæringsstoffer som proteiner, karbohydrater og fett, er mikronæringsstoffer veldig små og utgjør mindre enn 1 gram av det daglige kostholdet. Faktisk kan høyere inntak enn dette være giftig.

Essensielle elementer

De fleste mikronæringsstoffer er ‘essensielle elementer’, noe som betyr at de må tas inn gjennom maten du spiser. Bare noen få mikronæringsstoffer kan produseres i kroppen, men ikke i tilstrekkelige mengder [1]. Eksempler er vitamin D som produseres i huden, og vitamin K2, B og biotin som produseres av tarmens mikrobiota.

Metabolske prosesser hos mennesker (og i alle organismer) avhenger av tilgjengeligheten av mikronæringsstoffer. De er for eksempel involvert i vekst og differensiering av bein- og vevsceller og i biosyntese av f.eks. hormoner og aminosyrer. Et variert kosthold vil gi deg nok mikronæringsstoffer og holde deg frisk. I noen tilfeller kan det imidlertid oppstå mangel, for eksempel i utviklingsland og i utfordrende livsfaser som tidlig utvikling, graviditet eller alderdom. Mangel på mikronæringsstoffer kan ha stor innvirkning på helsen, alt fra somatiske sykdommer til intellektuell funksjonshemning. Av denne grunn er noen mikronæringsstoffer oppført som ‘essensielle medisiner’ av Verdens helseorganisasjon [2].

For eksempel er folat (et B-vitamin) viktig for dannelsen av røde blodlegemer og nukleotider, byggesteinene i DNA. Folatmangel kan føre til blodmangel (anemi) med symptomer som tretthet og er assosiert med aldringsrelaterte sykdommer som demens og kardiovaskulær sykdom (gjennom sin rolle i nedbrytning av homocystein)  [3]. Folat har også en viktig rolle i utviklingen av sentralnervesystemet til et foster i livmoren [4]. Gravide og ammende kvinner anbefales å ta tillegg av folat [5]. Grønne grønnsaker som spinat har rikelig med folat, men dette er ganske ustabilt. Det vil si at folat ikke holder særlig stabilt nivå når grønnsaker lagres en stund eller ved tilbereding av mat.

Kalsium, det vanligste mineralet i menneskekroppen, er involvert i mange kroppslige prosesser som blodkoagulering, muskelfunksjon, nervesignaloverføring [6]. Lave nivåer av kalsium kan føre til muskelsmerter, utmattelse, hud- og negleproblemer og avkalkning av bein og tenner. Spesielt i alderdommen trenger kroppen mer kalsium for å forhindre skrøpelige muskler og bein. Derfor anbefales eldre å øke kalsiuminntaket gjennom mer bruk av meieriprodukter, bladgrønnsaker, nøtter eller soyabønner.

Jod er involvert i produksjonen av skjoldbruskkjertelhormoner. Jodmangel kan forekomme i områder langt fra havet der jorden inneholder lite jod. Jodmangel kan gi intellektuell funksjonshemming og skjoldbruskkjertelproblemer. Tilsetning av jod til kjøkkensalt har vist seg å være en billig og effektiv måte å øke jodforbruket globalt [7].

Mangel på mikronæringsstoffer kan ha en ødeleggende effekt på nevroutviklingen, ved for eksempel jodmangel som resulterer i intellektuell funksjonshemning. Et av målene med Eat2BeNICE-konsortiet er å teste effekten av diett og mikronæringsstoffer på mental helse og atferd sett ved ADHD. Faktisk kan det være en sammenheng mellom vitaminmangel og nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD. For eksempel har (mors) vitamin D-nivå og flere B-vitaminer blitt funnet i lavere nivåer i blodet til personer med ADHD. Hvorvidt sunne kostvaner og / eller tilskudd med mikronæringsstoffer hjelper til med å redusere ADHD-symptomer, må testes i randomiserte, placebokontrollerte studier, som er en del av Eat2BeNICE-konsortiet.