MIS ON VAIMNE TERVIS?


Vaimne tervis on indiviidi heaoluseisund, võime produktiivselt funktsioneerida nii tööl, kodus, kui kogukonnas ning tulla toime tavapärase, igapäevaeluga kaasneva stressiga (1). Vaimne tervis on ka oskus kontrollida oma mõtteid, emotsioone, käitumist, füüsilist ja vaimset heaolu ning mõjutada oma elamistingimusi, sotsiaalset ja töökeskkonda. Vaimse tervise kohta saad pikemalt lugeda siit.

Vaimne tervis on oluline osa meie üldisest tervisest. Terviseks ei nimetata mitte ainult haiguse puudumist, vaid tervis lubab inimesel elada pikka ja täisväärtuslikku elu, võimaldab tegutseda efektiivselt, rahuldada põhivajadusi ja saavutada oma eesmärke.