MIS ON VAIMSE TERVISE HÄIRED


Kui vaimse tervise probleemid põhjustavad inimesele suurt stressi ja kahjustusi, räägime vaimse tervise häirest. Sellisel juhul peaks abi otsima spetsialisti käest, täpselt nagu muude haiguste puhul.
Vaimse tervise häired on jaotatud erinevateks kategooriateks, mis põhinevad käitumuslikel ja emotsionaalsetel sümptomitel.

  1. Ärevushäired
  2. Käitumishäired
  3. Söömishäired
  4. Sõltuvushäired
  5. Meeleoluhäired
  6. Obsessiiv-kompulsiivsed häired
  7. Isiksushäired
  8. Psühhootilised häired
  9. Suitsidaalne käitumine
  10. Trauma ja stressiga seotud häired

Vaimse tervise häired võivad tekkida või halveneda mitmete tegurite koosmõjus hõlmates perekondlikke tegureid, sündmuseid varasest lapsepõlvest, pärilikkust, sotsiaalmajanduslikku olukorda, keskkondlikke tingimusi, traumasid ja ebafunktsionaalset elustiili.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel vaimse tervise häirega inimeste arv maailmas tõuseb: „Vaimse tervise häirega inimeste arv kasvab ning see avaldab mõju tervisele, sotsiaalsetele ja inimõigustele ning majandusele kõikides maailma riikides“. Ei ole päris selge, kas kasvutendents tuleneb parematest diagnoosimisvõimalustest, muutustest keskkonnas või geenides, maailma rahvastiku vananemisest ja eluea kasvamisest või majanduslikest ja poliitilistest pingetest.