NAISTE JA MEESTE VAIMSE TERVISE ERINEVUSED


Meeste ja naiste vahel on palju erinevusi ning need erinevused on täheldatavad ka paljudes psühhiaatrilistes ja sotsiaalselt probleemsetes käitumistes nagu agressiivsus, seadusevastane käitumine, uimastite tarvitamine ja hasartmängurlus. Suuri meeste ja naiste gruppe võrreldes on märgata, et mehi paeluvad sellised käitumisviisid rohkem: mehed on tasudest rohkem huvitunud, nad on riskeerivamad, suudavad oma käitumist vähem pidurdada, eelistavad kohest tasu kaugemale tasule ja jätkavad tõenäolisemalt oma ebakohast käitumist (10).
Kõrge levimuse tõttu on mitteadaptiivset impulsiivsust uuritud peamiselt meestel ning naised on jäänud ses osas tagaplaanile. Kui me aga mõistame paremini soospetsiifilisi bioloogilisi faktoreid, mis nendes käitumisviisides rolli mängivad, saaksime välja mõelda paremaid sekkumismeetodeid. Teame tänaseni väga vähe soolistest erinevustest toitumises ja elustiilis ning sellest, kuidas toitumine ja elustiil võivad käitumisele soospetsiifilist mõju avaldada. Seepärast keskenduvad Eat2beNICE konsortsiumi uuringud tugevalt meeste ja naiste vahelistele erinevustele uurides kuidas toitumine ja elustiil mõjutavad impulsiivsust ja kompulsiivsust.


Toitumise ja elustiili mõjust vaimsele tervisele on väga palju teaduskirjandust, vt näiteks tervislik toitumine.
Enne seda, kui toitumist kasutada ravina, on seda vaja hoolikalt kliiniliste katsetustega testida. Eat2beNICE konsortsiumis keskendume innovatiivsetele uuringutele ja kliinilistele katsetele, käsitlemaks toitumise, elustiili ja vaimse tervise vahelist sidet.