VANTASTIC TRIAL

Hjelper vitaminer og mineraler for å bli mindre irritabel?

I VANTASTIC (Vitamins and Nutrients as Supplementation for Impulsivity, Irritability, and Compulsivity) -studien ønsker vi å studere effekten av et bredt tilskudd av vitaminer og mineraler for å redusere impulsivitet, tvangsmessig og aggressiv atferd hos ungdommer. Studien er del av Eat2beNICE-prosjektet og utføres på to steder: Universitetsmedisinske senter Groningen, Nederland og Central Institute of Mental Health, Mannheim, Tyskland.

Bakgrunn

Noen barn blir lett irritert eller har ‘kort lunte’ (for eksempel kan de få sinneutbrudd eller miste temperamentet lett). Å være lett irritabel forekommer ofte hos barn og ungdom med ADHD, men også ved angst og depresjon. Høy grad av impulsivitet og irritabilitet kan fortsette inn i voksen alder. Dette kan igjen føre til stor belastning og gi redusert livskvalitet for en person. Derfor er det viktig å finne behandlingsalternativer for å redusere impulsivitet og irritabilitet. Noen forskere hevder at kosttilskudd kan hjelpe på irritabilitet. Et bredspektret kosttilskudd inneholder mikronæringsstoffer som vitaminer, mineraler og sporstoffer (for eksempel vitamin D, magnesium, sink, jern), som også er en del av maten vår. Ved å ta kosttilskudd øker disse mikronæringsstoffene i kroppen, eller kompenserer for mikronæringsstoffer som mangler i kostholdet. Kosttilskudd kan også ha en gunstig effekt på andre problemer, som tretthet, søvnproblemer, negative følelser eller konsentrasjonsvansker. Men er dette sant? Hvis ja, i hvilken grad kan kosttilskudd virkelig hjelpe barn og ungdom? Dessverre har disse spørsmålene foreløpig ikke blitt besvart tilstrekkelig. Så langt er det få studier av høy kvalitet som eksisterer på dette området. Derfor vil vi VANTASTIC-studien undersøke om kosttilskudd har en effekt på impulsivitet, kompulsiv og aggressiv atferd hos ungdommer som har et høyt nivå av impulsivitet og irritabilitet. I tillegg samarbeider vi med andre grupper i prosjektet for å undersøke effekten av mikronæringsstoffer på tarmbakterier, epigenetikk, blodbiomarkører, fysisk aktivitet og nevrokognitiv funksjon.

VANTASTIC (Vitaminer og næringsstoffer som supplement for impulsivitet, irritabilitet og kompulsivitet) studiedesign

Denne kliniske studien starter med en dobbeltblind randomisert placebokontrollert fase på 10 uker. Her får den ene gruppen av deltakerne kosttilskudd, mens den andre får placebo. Hvorvidt en deltaker mottar kosttilskudd eller placebo bestemmes ved en tilfeldighet (loddtrekning). Verken deltakerne eller forskerne vet hvem som har mottatt tilskuddet og hvem som har fått placebo. Derfor kalles denne delen av studien ‘dobbeltblind randomisert placebokontrollert’. Denne fasen etterfølges av en åpen fase på ytterligere 10 uker, der alle deltakerne får kosttilskudd. I løpet av 20-ukersperioden kommer deltakerne til forskningsinstituttet fem ganger for evalueringer og får en kort oppfølgingssamtale på telefon to uker senere. På grunn av Covid-19-pandemien kan vurderinger også gjøres online (via video). For å bestemme effekten av et kosttilskudd er den første (dobbeltblind placebokontrollert) fasen viktigst. I løpet av studien kan deltakerne fortsette med medisiner og andre behandlinger de har. Deltakeren skal også fortsette å spise og drikke slik han eller hun er vant til.

For mer detaljert informasjon om VANTASTIC-studien kan du se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=LQdRurgYB4g

Vennligst merk at klinisk forsøk er fullført.
For mer informasjon kan du kontakte oss eller lese mer her:

Universitetsmedisinske senter Groningen, Institutt for barne- og ungdomspsykiatri, Nederland: VANTASTIC@accare.nl

Central Institute of Mental Health, Mannheim, Tyskland: ZI_AGKPPKJ@zi-mannheim.de

Du kan også lese mer om dette emnet i følgende blogger (på engelsk):

For mer detaljert informasjon om VANTASTIC-studien kan du se denne videoen: https://www.youtube.com