Tvang

Dr. Daan van Rooij
About the Author

Dr. Daan van Rooij is a neuroscientist working at the Donders Centre for Cognitive Neuroimaging in Nijmegen (the Netherlands). He specializes in neuroimaging and genetics research and is currently investigating the effects of nutrition on the brain in kids with ADHD.


1)Definisjon

Tvangsmessig adferd er trangen til å gjøre noe du egentlig ikke vil gjøre, eller som ikke gir deg mening eller glede. Ofte vil slik adferd bestå i å gjøre den samme handlingen mange ganger, selv om en er klar over at oppførselen hverken er nyttig eller rasjonell.

2)Beskrivelse

Vi snakker om tvang eller tvangsmessig adferd når noen føler behov for å gjøre noe som de egentlig ikke har lyst til å gjøre, eller gjøre noe som ikke gir mening eller glede. Ofte vil slik adferd bestå i å gjøre den samme handlingen mange ganger, selv om en er klar over at oppførselen hverken er nyttig eller rasjonell.

Tvangsmessig adferd er ofte ledsaget av tvangstanker.  Tvangstanker karakteriseres av gjentatte tankemønstre som gjør en stresset eller engstelig. I mange tilfeller er tvangsmessig atferd eller ritualer et forsøk på å avlaste stresset man kjenner og få tvangstankene til å forsvinne.

Det er likhetstrekk mellom tvang og impulsivitet. Begge handler om at personen ikke har full kontroll over handlingene sine, og at de har ikke kontroll over alt de gjør og sier.

Tvangsmessig adferd kan være knyttet til psykisk lidelse. Et eksempel er tvangslidelse (OCD), en lidelse kjennetegnet av alvorlige tvangstanker og tvangshandlinger som gjør at personen ikke lenger klarer å fungere normalt. Også ved andre psykiske lidelser er det vanlig med tvangstanker eller tvangshandlinger. Personer med autimsespekterlidelser har gjerne spesielle interessefelt som de bruker mye av sin tid på, og har ofte et repetitivt atferdsmønster som minner om tvangsmessig adferd. Ved rusmiddelavhengighet ar mye av adferden irrasjonell og full av ritualer, uten at personen nødvendigvis får noen form for lettelse av ubehag.

Personer med tvangstanker eller tvangsmessig adferd kan få ulike former for behandling. Kognitiv adferdsterapi (CBT), en type psykoterapi, er en effektiv behandlingsform for mange med OCD. Eksponeringsterapi er nyttig for personer med spesifikke tvangsforestillinger eller fobier. Noen personer har god nytte av medikamentell behandling. Selv om en ikke nødvendigvis blir helt frisk etter behandling, kan pasientene få symptomene under kontroll på en slik måte at de ikke lenger går ut over dagliglivet.

I Eat2beNICE undersøker vi om multivitamin- og mineraltilskudd bedrer tvangsmessig adferd (i tillegg til impulsiv og aggressiv adferd) hos barn med ADHD. Disse kosttilskuddene vil bli gitt i tillegg til vanlig behandling.