KLINISCHE STUDIES

Als onderdeel van het Eat2BeNICE Project voeren we onderzoek uit naar de korte- en langetermijneffecten van vier voedingsinterventies op het verminderen van impulsiviteit,​compulsiviteit, en antisociaal gedrag/agressie. Dit doen we in vier grote klinische studies.

De interventies beslaan een groot gedeelte van de levensloop; we onderzoeken verschillende leeftijdsgroepen. Voor elke leeftijdsgroep passen we de interventies zo aan dat ze het meest relevant zijn voor en beter passen bij de eigenschappen van de betreffende leeftijdsgroep. Zo testen we bijvoorbeeld bij jongeren de effecten van een voedingssupplement bestaande uit vitaminen en mineralen, omdat dit beter bij deze leeftijdsgroep past dan een intensief dieet. Alle studies beogen evenveel mannen als vrouwen te laten deelnemen. Daarnaast vinden metingen voorafgaand, tijdens, direct na de interventie en bij follow-up plaats, om zowel korte- als langetermijneffecten te onderzoeken. Biomarkers uit het bloed en microbioom/(epi)-genetische waarden worden op twee meetmomenten bepaald (vóór de behandeling en direct na de behandeling). Daarnaast wordt gedurende 7 dagen de voedingsinname en lichamelijke activiteit gevolgd.

Er worden vier klinische studies uitgevoerd met de volgende doelstellingen:

  1. Het bepalen van de korte- en langetermijneffecten van een gepersonaliseerd eliminatiedieet (ED) ten opzichte van een normaal gezond dieet volgens richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
  2. Helpen vitaminen en mineralen om minder prikkelbaar te worden? Binnen de VANTASTIC (Vitaminen en Nutriënten Suppletie voor Impulsiviteit, Prikkelbaarheid en Compulsiviteit) studie willen we de dubbelblind placebo-gecontroleerde, en open-label effecten onderzoeken van een breedspectrum voedingssupplement op het verminderen van impulsief, prikkelbaar, compulsief en agressief gedrag bij jongeren.
  3. Het vaststellen van de dubbelblind placebo-gecontroleerde en open-label effecten van probiotica.
  4. Het vaststellen van de korte- en langetermijneffecten van een energiebeperkt Mediterraans diëet in combinatie met lichamelijke activiteit en gedragstherapie ten opzichte van een Mediterraans dieet (zonder beperkte energie-inname) bij volwassenen met overgewicht.
  5. Het integreren van de verzamelde data uit de 4 bovengenoemde klinische studies om demografische (geslacht, leeftijd, sociaal-economische status) en klinische voorspellers en mediatie-effecten van de verschillende voedingsinterventies te identificeren.