Kliinilised uuringud

Eat2BeNICE projekti raames viiakse läbi kliinilised uuringud, mis hindavad nelja erineva toitumisalase sekkumise lühi- ja pikaajalist mõju impulsiivsuse, kompulsiivsuse ja antisotsiaalse käitumise/agressiooni vähenemisele.

Kaasates erinevaid vanuserühmi, katavad uuringud suure osa elukaarest. Sekkumiste rakendamisel võetakse arvesse vanust – vanusrühmades kasutatakse sellele eale kõige olulisemaid ja sobivamaid sekkumisi. Näiteks uuritakse toidulisandite (vitamiinid ja mineraalained) mõju noorukitel, sest selles vanusrühmas on see sobilikum sekkumine kui näiteks intensiivne dieet. Kõikides uuringutes on seatud eesmärgiks kaasata võrdne arv mehi ja naisi. Sekkumiste lühi- ja pikaajalise mõju hindamiseks mõõdetakse huvipakkuvaid tulemeid enne sekkumist, selle ajal, koheselt pärast sekkumist ja uuringujärgsel visiidil. Verest määratakse biomarkerid ja mikrobioomi/(epi)geneetilisi markereid uuritakse kahel ajapunktil: enne sekkumist ja koheselt pärast sekkumist. Lisaks jälgitakse seitsme päeva toitumiskäitumist ja füüsilist aktiivsust.

Läbiviidavate kliiniliste uuringute eesmärgiks on:

  1. hinnata ja võrrelda personaliseeritud elimineeriva dieeti ja tavatoitumise lühi- ja pikaajalist mõju. Tavatoitumine defineeriti vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (ingl. k. World Health Organization, WHO) juhistele;
  2. vitamiinide ja mineraalide mõju hindamine – kas need vähendavad ärritust?
    VANTASTIC (ingl Vitamins and Nutrients as Supplementation for Impulsivity, Irritability, and Compulsivity) uuringus, mis on juhuslikustatud kontrollitud katse, analüüsitakse mitmesuguste toidulisandite mõju impulsiivsuse, kompulsiivsuse ja agressiooni vähenemisele noorukieas;
  3. hinnata probiootikumide mõju juhuslikustatud, platseebo kontrollitud katses;
  4. hinnata vähendatud energiasisaldusega Vahemeremaade dieedi, mida kombineeriti füüsilise aktiivsuse ja käitumisliku sekkumisega, lühi- ja pikaajalise mõju ülekaalulistel täiskasvanutel, võrreldes tavalise kalorisisaldusega Vahemeremaade dieediga;
  5. eelpoolnimetatud nelja uuringu andmete kombineerimine tuvastamaks demograafilisi (sugu, vanus, sotsiaalmajanduslik olukord) ja kliinilisi tegureid, mis mõjutavad toitumisalase sekkumise tulemusi.