Aggresjon

Dr. Noèlia Fernàndez Castillo
About the Author

Dr. Noelia Fernández Castillo is a postdoctoral researcher of the Centre of Biomedical Network Research on Rare Diseases (CIBERER) at the Genetics Department of the Universitat de Barcelona (Spain). She works in the fields of psychiatric genetics and neurogenetics, specifically on substance use disorders, migraine, and episodic diseases.


1) Definisjon

Aggresjon er en atferd som innebærer et angrep eller en provokasjon og kan være enten fysisk eller verbal. Det er et atferdstrekk som er bevart gjennom evolusjonen og finnes hos alle pattedyr siden det er viktig for overlevelse. Det har fordeler for overlevelse og ved pardannelse, men det kan føre til skade for andre og til og med død. Aggressiv atferd har fordeler og ulemper, og både høyt og lavt nivå av aggresjon er skadelig for overlevelse.

2) Beskrivelse

Menneskelig aggressiv atferd er vanligvis klassifisert i reaktiv og proaktiv aggresjon. Reaktiv aggresjon: følelsesmessig reaksjon til en trussel eller noe som oppfattes som en trussel. Det er vanligvis kjent som en høy-temperatur aggresjon og innebærer sinne og impulsivitet. Proaktiv aggresjon er overlagt, instrumentell og brukes til å oppnå et mål. Det kalles også kaldblodig aggresjon og er relatert til mangel på empati og anger.

Aggressiv oppførsel, når den uttrykkes i feil sammenheng, kan forårsake skade og alvorlige sosiale problemer, som vold, kriminalitet, drap og voldtekt. Det er flere diagnostiske kategorier i psykiatrien som innebærer aggresjon: atferdsforstyrrelse, opposisjonell utfordrende lidelse, callous-unemotional , antisosial personlighetsforstyrrelse og psykopati.

 Både genetiske og miljømessige faktorer påvirker utvikling av aggresjon, der hver kan forklare 50%. Selv om det er gjort mange genetiske studier, er genetiske faktorer for aggresjon fortsatt ikke funnet. Så langt har MAOA-genet, også kjent som krigergenet, vist seg å spille en rolle i aggresjon, men også andre gener relatert til dopamin og serotonin i hjernen så vel som hormoner har vist seg å være involvert i utvikling av aggresjon.