Trening

Elena Koch
About the Author

Elena D. Koch is a sports scientist at the Mental mHealth Lab / Chair of Applied Psychology, Institute of Sports and Sports Science at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Germany. She is investigating the effects of physical activity on adolescents and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).


1) Definisjon
Fysisk trening (f.eks løping eller sykling) er en type fysisk aktivitet som gjør at skjelettmuskulaturen beveger seg på en målrettet og strukturert måte, der målet er bedre fysisk form eller helsegevinst.  [1].

2) Beskrivelse

“Fysisk aktivitet” og “idrett” er to begreper som er knyttet til fysisk trening. Fysisk aktivitet er bevegelse som skapes av skjelettmuskulaturen og medfører energiforbruk. Eksempler på fysisk aktivitet er husarbeid, trappegåing eller gange. En annen for fysisk aktivitet er å drive med idrett, som f.eks basketball eller fotball. Idrett er en strukturert form for fysisk aktivitet med forhåndsbestemte regler der målet er å konkurrere med andre eller bedre ytelsen [2]

Helsegevinst av fysisk aktivitet

Ifølge WHO (2010) er fysisk trening positivt med tanke på vektkontroll og bedring av muskel, – hjerte- og lungefunksjon. Fysisk trening er også gunstig med tanke på forebygging av sykdommer og rehabilitering. Det er velkjent at fysisk trening reduserer risikoen for kroniske sykdommer som høyt blodtrykk, hjertesykdom og diabetes. Det er også vist positiv effekt på den mentale helsen, og risiko for psykiske lidelser som depresjon reduseres [3]. Trening og mental helse er derfor et aktuelt tema i forskningen.    

Anbefalinger

Trening karakteriseres av varighet, frekvens, intensitet og type trening [2]. Med tanke på positive helseeffekter, anbefaler WHO minimum 150 minutter med moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke [3]. Barn bør være fysisk aktive i minimum 60 minutter hver dag, vekslende mellom moderat og intens aktivitet (ikke spesifikk styrketrening). Moderat intensitet kan sammenlignes med en hurtig spasertur med liten pulsøkning, mens høy intensitet kan sammenlignes med jogging med høy puls og rask pust [4].

Fysisk aktivitet i Eat2beNICE

I Eat2beNICE ønsker vi å kartlegge beskyttende og forebyggende effekter av fysisk aktivitet og trening på impulsiv og tvangsmessig adferd, og hvilken rolle kostholdet har i denne sammenhengen. Vi vil gjøre både kliniske og befolkningsbaserte studier. Med andre ord vil vi undersøke om fysisk aktivitet, regelmessig eller sporadisk, har forebyggende og beskyttende virkning på impulsiv og tvangsmessig adferd.